Read More

Neraka Bersifat Kekal

Keberadaan neraka kekal dan tidak akan pernah berakhir, sebagaimana dikatakan ath-Thahawi dalam karyanya ‘Aqidah, “Surga dan neraka adalah…