Aqidah dan Akhlaq

Tips Mengatasi Anak Kita yang Suka Berbohong

Oleh: Ustad Nouman Ali Khan Hal yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh adalah kebohongan yang dilakukan anak-anak. Dan ini akan memakan waktu sangat lama sebelum kita...

Apakah Anda Rendah Hati atau Sombong?

Oleh: Ustad Nouman Ali Khan Allah Azza wa Jalla memuliakan semua keturunan Adam. Siapakah diri kita sehingga berani meremehkan orang lain? Allah berfirman bahwa orang...

Kemana Perginya Rasa Malu Kita?

Jika anda tidak malu menatap sesuatu yang haram, anda tidak malu menatap seseorang yang bukan mahram, dan anda tidak menatap mereka seperti manusia yang...

Batasan dalam Berinteraksi dengan Lawan Jenis

Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang perjalanan Musa a.s yang mengagumkan dalam surat Al-Qasas. Dan salah kisah yang difirmankan-Nya dalam surat Al-Qasas adalah ketika...

Lelaki Sejati

Oleh: Salim A. Fillah  ||  Twitter: twitter.com/salimafillah Sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik perilakunya pada isteri. Rasulullah s.a.w bersabda: “Akulah yang terbaik budi pekertinya pada isteriku.”...

Efek Berbahaya Pornografi

Oleh: Mufti Ismail Menk Ada masalah besar yang harus kita selesaikan, yaitu pornografi, yang tersedia di dalam jaringan sosial, situs-situs, dan perangkat-perangkat. Dan ancaman darinya...

Akhlaq Hina

Oleh: Akmal Sjafril || Twitter: twitter.com/malakmalakmal Hari ini saya agak banyak membicarakan komen-komen tak beradab yang contohnya diambil dari Timeline Twitter. Ada beberapa komen yang...

Aqidah Absurd

Oleh: Akmal Sjafril || Twitter: twitter.com/malakmalakmal Aqidah Absurd yang saya maksud adalah aqidah yang merancukan sifat-sifat ketuhanan dengan makhluk-makhluk-Nya. Ada salah satu komentar absurd yang...

Menyikapi Ikhtilaf

Oleh: Akmal Sjafril || Twitter: twitter.com/malakmalakmal Saya ingin membahas tentang sebuah persoalan yang sebenarnya sudah lama. Persoalan mendasarnya adalah sikap intelek. Istilah lainnya: tradisi ilmu....

Latest articles

Musailamah Al-Kadzdzab dan Bani Hanifah

Mengenal Musailamah Dia adalah Musailamah bin Tsumamah bin Kabir bin Hubaib Al-Hanafi Abu Syamah. Dia adalah seorang yang mengaku...

Serangan Massal Terhadap Kaum Murtad

Banyak macam sarana dan cara yang digunakan untuk melawan dan menghadapi kaum murtad. Kaum muslimin yang masih berpegang teguh pada Islam memiliki peranan besar...

Jihad Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk Membungkam Gerakan Kemurtadan

Definisi Murtad Secara Terminologi dan Beberapa Ayat yang Melarang dan Memperingatkan Terhadap Perbuatan Murtad Pengertian murtad secara terminologi

Pasukan Usamah

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq Merealisasikan Rencana Pengiriman Misi Militer yang Dipimpin Oleh Usamah Negara Romawi adalah salah satu dari dua...
14.0k Followers
Follow