Kehidupan Umar Bersama Al-Qur’an

0
A. Pandangan Umar bin Al-Khathab terhadap Allah, Kosmos, Surga, Neraka, Qadha, dan Qadar Sistem pendidikan di mana di dalamnya Umar bin Al-Khathab dan para sahabat yang mulia dididik adalah sistem pendidikan Al-Qur'an yang diturunkan dari sisi Tuhan semesta alam. Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber pengambilan ilmu pengetahuan. Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam telah bertekad untuk menyatukan sumber pengambilan ilmu dan menjadikan...

Hijrah dan Keislaman Umar

0
A. Kisah Keislaman Umar Cahaya keimanan pertama kali meresap masuk ke hati Umar tatkala ia melihat wanita-wanita Quraisy yang rela meninggalkan kampung halaman mereka dan merantau ke negeri lain yang jauh karena mereka disiksa oleh orang-orang seperti dia. Hatinya pun melunak. Ia cela hati kecil/nuraninya. Ia menaruh rasa kasihan terhadap mereka. Ia pun mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka, kendati...

Umar bin Al-Khathab: Nama, Nasab, Nama Panggilan, Sifat, Keluarga, dan Kehidupannya di Masa Jahiliyah

0
A. Nama, Nasab, Nama Panggilan, dan Gelarnya Nama lengkapnya adalah Umar bin Al-Khathab bin Nufail bin Abd Al-'Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-'Adawi. Nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada Ka'ab bin Luay bin Ghalib. Ia biasa dipanggil Abu Hafsh dan digelari Al-Faruq,...

Meninggalnya Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Kelanjutan Estafet Kekhalifahan ke Tangan Umar bin Al-Khathab

0
A. Pergantian Kekhalifahan ke Tangan Umar Pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 H Khalifah Abu Bakar menderita sakit dan semakin parah sakitnya. Ketika ajal terasa sudah dekat, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq mengumpulkan para sahabat ke hadapannya. Khalifah Abu Bakar mengatakan, "Sesungguhnya aku telah tertimpa rasa sakit sebagaimana yang kalian lihat sekarang ini dan aku yakin tidak lama lagi aku akan...

Pelajaran, Keteladanan, dan Manfaat Kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq

0
1. Politik Luar Negeri Pada Masa Khalifah Abu Bakar Masa kekhalifahan Abu Bakar telah meletakkan target-target Politik Luar Negeri Daulah Islamiyah. Di antara target yang paling penting adalah: a. Menebarkan Kehebatan Negara di Mata Umat-Umat Lain Khalifah Abu Bakar telah mewujudkan tujuan politik dalam bidang ini dengan berbagai macam cara, antara lain: a. Menyebar berita kemenangan yang dicapai umat Islam dalam memerangi berbagai...

Meninggalnya Rasulullah dan Sikap Saqifah Bani Sa’idah

1
Meninggalnya Rasulullah Sesungguhnya ruh yang suci, bersih, dan jernih mampu menangkap sebagian hal yang tersembunyi di balik tirai ghaib dengan kuasa Allah. Hati yang bersih, suci, tenang, dan teguh mampu menceritakan kepada pemiliknya tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Akal yang cerdas, brilian, dan cemerlang dengan nur keimanan bisa menangkap apa yang terdapat di balik kata-kata dan kejadian-kejadian berupa isyarat-isyarat dan indikasi-indikasi petunjuk. Nabi...

Abu Bakar Ash-Shiddiq di Tengah Masyarakat Madinah, Beberapa Sifat dan Keutamaannya

0
Kehidupan Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam masyarakat Madinah penuh dengan nilai-nilai yang bisa menjadi pelajaran, ibrah, dan keteladanan. Kehidupan Abu Bakar Ash-Shiddiq di tengah masyarakat Madinah meninggalkan kepada kita contoh hidup pemahaman tentang Islam dan mengimplementasikannya di dunia manusia. Kepribadian Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki banyak sifat besar dan dipuji oleh Rasulullah dalam banyak hadits serta menggambarkan keutamaan dan kelebihannya atas...

Abu Bakar Ash-Shiddiq di Medan Jihad

0
Para sejarahwan dan ilmuan sirah menuturkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ikut bersama-sama Rasulullah dalam Perang Badar dan dalam berbagai pertempuran semuanya, tanpa pernah absen sekalipun. Pada Perang Uhud, ketika para pasukan yang lain berlarian, namun tidak demikian halnya dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia tetap tegar bertahan bersama Rasulullah pada perang Tabuk, Rasulullah menyerahkan panji beliau yang paling besar dan berwarna hitam kepadanya. Ibnu Katsir menuturkan, para...

Hijrah Abu Bakar Ash-Shiddiq ke Madinah Bersama Rasulullah

0
Kaum kafir Quraisy begitu keras dalam melancarkan teror, intimidasi, dan penindasan terhadap kaum muslimin. Maka, di antara mereka ada yang hijrah ke tanah Habasyah sekali atau dua kali untuk menyelamatkan agama dan keimanannya. Kemudian pada akhirnya, tibalah momentum hijrah ke Madinah. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama, Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, “Sabar sebentar, jangan terburu-buru, barangkali Allah...

Keislaman Abu Bakar Ash-Shiddiq, Dakwahnya, Ujian yang Dialaminya dan Hijrahnya yang Pertama

0
Keislaman Abu Bakar ash-Shiddiq Keislaman Abu Bakar ash-Shiddiq adalah hasil dari sebuah perjalanan imaniyah yang panjang dalam usaha mencari agama yang benar dan selaras dengan fitrah yang lurus dan mampu memenuhi dahaga dan hasrat spiritualnya, serta sesuai dengan akal yang waras dan cerdas serta daya pikir yang tajam. Oleh karena pekerjaannya sebagai saudagar menjadikannya banyak melakukan perjalanan jauh melewati perbukitan, gunung-gunung, gurun sahara, kota-kota dan kampung-kampung...