Kisah Sahabat R.A

Biografi Zubair bin Awwam

Ketika Zubair bin Awwam sedang berada di rumahnya di Makkah, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan yang berbunyi, “Muhammad bin ‘Abdullah telah terbunuh!” Mendengar itu,...

Do’a Umar bin Khathab

Pada suatu ketika Umar bin Khatab R.A berkumpul bersama para sahabat. Kemudian dia berkata “Berdo'alah tentang satu keinginan kalian kepada Allah.” Dia meminta para...

Abdullah bin Abbas Kawan dan Lawan Diskusi Umar bin Khattab

“Ya Ghulam, maukah kau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna?” tanya Rasulullah suatu ketika pada seorang pemuda kecil. “Jagalah (ajaran-ajaran) Allah, niscaya kamu akan...

Bagaimana Para Sahabat Mencintai Rasulullah S.A.W.

Cinta kepada Rasulullah S.A.W. merupakan aspek yang sangat penting. Nabi Musa A.S. punya banyak sahabat, Isa A.S. juga punya banyak sahabat, tapi apakah sahabat-sahabat mereka...

Siksaan yang Diderita Umat Muslim di Mekkah pada Zaman Nabi Muhammad S.A.W.

Agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah S.A.W. memberikan umat muslim harapan. Dan inilah mengapa mayoritas yang masuk Islam adalah orang-orang yang teraniaya, karena dalam...

Kisah Bilal bin Rabah | Seorang Budak yang Beriman Kepada Allah S.W.T.

Bilal bin Rabah (Bahasa Arab بلال بن رباح) adalah seorang budak berkulit hitam dari Habsyah (sekarang Ethiopia). Bilal lahir di daerah as-Sarah sekitar 43...

Kisah Keberanian Abu Bakar Ash-Shiddiq

Ketika Rasulullah S.A.W. sedang shalat, Uqba bin Muayt datang menghampiri Rasulullah S.A.W. dengan sebuah tali. Pada saat itu Rasulullah S.A.W. sedang bersujud. Dengan sigap...

Khalid Ibn Walid R.A. | Sang Ksatria Bergelar “Pedangnya Allah”

Khalid ibn Walid R.A. bertarung melawan Rasulullah S.A.W. dan sahabat-sahabatnya, dia bertanggung jawab atas terlukanya Rasulullah S.A.W. Dialah orang satu-satunya yang mengalahkan umat muslim...

Pria Tangguh Menurut Kriteria Islam

Apakah kalian tahu seperti apakah Abu Bakar? Dia bukan seorang pria bertubuh besar, tapi dia punya hati yang besar. Di zaman ini, ada banyak orang...

Latest articles

Musailamah Al-Kadzdzab dan Bani Hanifah

Mengenal Musailamah Dia adalah Musailamah bin Tsumamah bin Kabir bin Hubaib Al-Hanafi Abu Syamah. Dia adalah seorang yang mengaku...

Serangan Massal Terhadap Kaum Murtad

Banyak macam sarana dan cara yang digunakan untuk melawan dan menghadapi kaum murtad. Kaum muslimin yang masih berpegang teguh pada Islam memiliki peranan besar...

Jihad Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk Membungkam Gerakan Kemurtadan

Definisi Murtad Secara Terminologi dan Beberapa Ayat yang Melarang dan Memperingatkan Terhadap Perbuatan Murtad Pengertian murtad secara terminologi

Pasukan Usamah

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq Merealisasikan Rencana Pengiriman Misi Militer yang Dipimpin Oleh Usamah Negara Romawi adalah salah satu dari dua...
14.0k Followers
Follow